Obchodní podmínky

1. Všeobecné informace

 1. Rezervační podmínky platí pro všechny rezervace na zboží přijaté prostřednictvím stránek www.activeprint.cz, které provozuje společnost ACTIVEPRINT s.r.o., se sídlem Velká Michalská 188/9, 66902 Znojmo, IČO: 29296030, spisová značka C 71966 vedená u Krajského soudu v Brně, a uskutečněné koncovým zákazníkem. Platné znění těchto rezervačních podmínek najdete na stránkách www.activeprint.cz.

 2. Na základě těchto rezervačních podmínek nedochází k uzavření kupní smlouvy, nýbrž jen k nezávazné a bezplatné rezervaci zboží. Rezervace se zašle elektronicky prodejně ACTIVEPRINT na Palackého tř. 50, 61200 Brno, která pro vás zboží po stanovenou dobu zarezervuje. K případnému uzavření smlouvy o koupi rezervovaného zboží (kupní smlouva) dojde až v dané prodejně ACTIVEPRINT, pokud se rozhodnete rezervované zboží zakoupit. Nákup zarezervovaného zboží na prodejně se nikterak neliší od běžného nákupu uskutečněného bez rezervace a při jeho nákupu jsou vám poskytnuty všechny potřebné informace vztahující se ke zboží. Reklamace zakoupeného zboží se řídí platným zněním Reklamačního řádu společnosti ACTIVEPRINT s.r.o.

 3. Potvrzením rezervace prohlašujete, že souhlasíte s těmito rezervačními podmínkami platnými k okamžiku rezervace. Po potvrzení rezervace nedochází k uložení rezervačních podmínek ani textu rezervační smlouvy. Máte však možnost vytisknout si příslušnou internetovou stránku během procesu rezervace při využití funkce tisku ze svého prohlížeče.

 4. Naše služba Rezervace a vyzvednutí na prodejně je určena výhradně osobám se sídlem či bydlištěm v České republice. Osoby, které mají omezenu svéprávnost nebo nenabyly plné svéprávnosti, jsou oprávněny využít nabízeného sortimentu jen v součinnosti se svým zákonným zástupcem či opatrovníkem a s jeho souhlasem.

2. Rezervace

 1. Ceny uvedené v rámci služby Rezervace a vyzvednutí na prodejně, představují aktuální ceny v českých korunách, platné k okamžiku potvrzení rezervace včetně všech daní a poplatků. Součástí této služby je také uvedení základní charakteristiky zboží na webových stránkách www.activeprint.cz, popis jeho vlastností a další potřebné informace vztahující se k danému zboží.

 2. Rezervace se uskutečňuje výhradně on-line prostřednictvím stránek www.activeprint.cz.

 3. Provozovatel obchodu www.activeprint.cz bude zákazníka informovat prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při rezervaci, kdy bude zboží připraveno k vyzvednutí v prodejně ACTIVEPRINT na Palackého tř. 50, 612 00 Brno. Taktéž bude zákazníka informovat o tom, jak dlouho pro něj zboží bude zarezervováno a do kdy nejpozději si bude moci zákazník zboží vyzvednout.

 4. Rezervace je pro Vás nezávazná a není vaší povinností rezervované zboží zakoupit.

 5. Nevyzvednete-li rezervované zboží v uvedeném termínu, rezervace zboží bude ukončena. Před tímto termínem můžete od rezervace kdykoli odstoupit, a to bez uvedení důvodu.

3. Dovoz zboží

 1. Zákazník, který používá výrobky pro účely svého podnikání v souladu s § 420 Občanského zákoníku, může využít službu dovozu rezervovaného zboží na adresu uvedenou v okamžiku odeslání rezervace. Na službu dovozu zboží na adresu zákazníka nemá zákazník právní nárok a provozovatel si vyhrazuje právo tuto službu poskytnout dle svého uvážení.

 2. Provozovatel rezervačního systému společnosti ACTIVEPRINT s.r.o. po obdržení rezervace zboží s dovozem zboží bude zákazníka informovat na některém z uvedených kontaktních údajů o možném termínu doručení a způsobu úhrady zboží.

 3. Po potvrzení termínu dodání a způsobu úhrady bude provozovatel informovat zákazníka e-mailovou zprávou.

 4. K případnému uzavření smlouvy o koupi rezervovaného zboží (kupní smlouva) dojde až v okamžiku dodání zboží na adresu zákazníka.

4. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní data zákazníka uvedená při odeslání objednávky – rezervace, prostřednictvím stránky obchod.activeprint.cz/objednávka jsou u dodavatele uchovány v souladu s nařízením (EU) 2016/679 jako běžné informace v obchodním styku, jejich uchování je nutné. Dodavatel se zavazuje tato data využít výhradně k uzavření obchodu (kupní smlouvy), který je předmětem objednávky – rezervace, pokud se obě strany při převzetí zboží nedohodnou jinak.

5. Platnost

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.7.2018 a jsou pro obě strany, v den uskutečnění objednávky – rezervace, závazné.

 2. Společnost ACTIVEPRINT s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit a následné změny zveřejnit shodným způsobem.


Aktuální obchodní podmínky ke stažení, pro tisk    »» PDF – platné od 1.7.2018